אלכימיה של הנשמה – דר' דפנא לוין – Daphna Levin Ph.d

ספרים

עומד לראות אור ספר חדש:
דפנא לוין, חשק שלמה לר' יוחנן אלימנו
אורנה רחל וינר, סודות הניקוד העברי לר' משה קורדובירו.
 

להתהלך בין העולמות
האלכימיה של הנשמהמאת: דפנא לוין
העורכת: ד"ר צביה רובין
הוצאה לאור: נוצה וקסת
הצצה לספר

...........סיפורי הדמויות והמעשים המובאים בספר זה אכן נוגעים במסתורין שבחיים, בשניים מטקסי המעבר העיקריים שאנו חווים: הלידה והמוות. טקסים אלו נשנים וחוזרים במעגליות, שלעולם איננה אקראית. אירועי חייהן של הדמויות, המתוארים בספר, קשורים בנצחי וברגעי. הם שוברים את מוסכמות התפיסה המוגבלת של מודעותנו את הזמן ואת החלל, ומקורם בחיפוש אחר האמת האישית של כל אחת מהדמויות.

 

המסע אל עבר האמת הזאת הוא האודיסיאה שנועדנו כולנו לחיות. זהו מסע היכרות עם הנשמה או מסע היזכרות, שהוא ייחודי לבני אנוש. זהו במסע מפרך, העשוי להתמשך על פני הרבה מחזורי חיים, אל עבר התעוררות המודעות שלנו לסיבת קיומנו, למטרת ייעודנו. זהו מסע חזרה אל המקור הבורא. המסע הזה מתנהל בנתיבים סמויים מהעין, הרחק מהדרכים הציבוריות והמרומזרות. את הנתיב האישי הזה על האדם לסלול בכוחות עצמו, בעזרת הכלים שהוא רוכש במהלך הדרך. שכן האדם הוא הדרך, והוא ההולך בה בגלגוליו השונים............

 

במהלך עבודתי בעשור ומשהו האחרון, משהעליתי, חוויתי וחלקתי מאות סיפורי גלגולים, החלה מצטיירת תמונה מאלפת של שורה של דפוסים, של אירועי חיים ושל תרחישים אפשריים ששבו וחזרו על עצמם. מניסיוני שלי ומזה של אחרים, הוברר כי ההיסטוריה של ההוויה האנושית מרוקמת מסך התנסויות החוזרות על עצמן בואריאציות מגוונות. הטראומות הבסיסיות שתמצאנה חוזרות על עצמן פעם אחר פעם הינן חוויות של מוות בכל צורה אפשרית, וחוויות של נטישה ובגידה מכל סוג. הן שנמצאו כלואות בזיכרון הקולקטיבי של הנשמות. בספר זה קיבצתי אסופה של עשרים ואחד סיפורי גלגולים מן היותר מעניינים שהעליתי, הממחישים את אותם עקרונות טרנספרסונליים, רוחניים, על פיהם מתנהלת ההוויה האנושית. כל פרק מציג היבט או עיקרון אחד ובצדו מקרה, סיפור חיים, המדגים וממחיש את ביטויו של אותו עיקרון בחייה של אותה דמות ספציפית הנדונה בפרק........

 

סיפורי הדמויות בספר זה עוסקים במימד הרוחני של אישיותנו, זה של הנשמה. הם עוסקים באבולוציה שעשתה כל אחת מהנשמות, המספרות כאן את סיפורן במהלך הגלגולים שחוו. האירועים אשר נגולו באמצעות אותן דמויות ממחישים את הקשר בין מציאות חייהן היום לאירועי העבר, כמו גם את התיקון שהן עושות בחיים היום. הם מהווים ביטוי למימד הטרנסנדנטי בחייו של האדם, למשמעותם של החיים, לייעודם הגבוה, ואף לכל הטרגי שבהם........

 

מובן שלכל אחד מהסימפטומים שמהם סבלו הדמויות המוזכרות בספר, יש הסבר פסיכולוגי קונבנציונלי על רקע הילדות הספציפית שחוו ועל רקע אירועי חייהן. פרקי החיים המובאים בספר באמצעות אותו תהליך של "קריאת נשמה" לא מפרטים כאן את הטיפול שהתבקש לעתים קרובות כהמשכו של המפגש. "הקריאה" שבה עוסק הספר, המסעות בזמן המתוארים כאן, מעניקים לאותם סימפטומים את המימד הטרנספרסונלי ההוליסטי שלהם, זה של הנשמה, המשלים את התמונה. באופן זה ניתן להבין מדוע נעשו הבחירות המסוימות, אשר הובילו לתוצאות הללו ואשר משקפות את האבולוציה שעשתה הנשמה במהלך מסעה. יחד עם זאת, התברר כי יש ערך רב לתובנות שעולות במהלך קריאת הנשמה, ושנודעת חשיבות רבה להבנת הקשרם של החומרים שעולים בקריאת הנשמה למציאות חייו של האדם נשוא הקריאה, משום שהם מבהירים את הכיוון המתבקש באשר להמשך דרכו. מתברר שכל זה גורר אחריו שינויים מעניינים ומבורכים, שהם מטרתו הנכספת ותכליתו של כל טיפול או ייעוץ באשר הוא. כמו כן, היה מאוד מרתק ומתגמל ללמוד ממרחק של זמן (לעתים לאחר שנה), שהתחזיות לגבי האירועים שנצפו על ידי במהלך קריאות שביצעתי, אכן הגשימו את עצמן בדיוק מפתיע..........

 

המסר שאותו אני מבקשת להעביר בכל מפגש פרטני ובכל פורום ציבורי הוא כי הבנת עיקרון הגלגול, הפנמת עיקרון הקרמה וההכרה בנשמה, מאפשרים לאדם להיעשות מודע למעשיו, למחשבותיו, לכוונותיו ולתגובותיו כלפי כל מה שניצב מולו, או ליתר דיוק כלפי כל מה שהוא מזמן לעצמו. הוא מבין את משמעותה של האחריות האישית שלו כלפי מצבים שיצר, הוא נעשה ער למשמעות המטרות שהציב לעצמו. האדם לומד להבין את משמעות הבחירות שעשה עד כה, והוא רוכש לו כלים טובים יותר אשר יסייעו לו לעשות בחירות נכונות יותר בהמשך.................

 

המטרה הצרופה של עבודת המודעות שאליה מכוונת עבודתי, כפי שהיא משתקפת (בחלקה) בדברים שהובאו בספר זה, היא ללמד את המימד הטרנסנדנטי של החיים. ללמד כי איננו ישויות פיזיות בלבד בעלות נשמה אקראית. אנו נשמות נצחיות, אשר בחרו לחוות את ההרפתקה הפיזית של החיים כחוויה מתקנת או מרפאה, בעצם התגלמותנו כישויות פיזיות. וזאת משום שהתיקון, הריפוי או ההשלמה, יכולים להתבצע אך ורק בתוך החוויה הפיזית.

 

הידיעה שלחיים יש משמעות עמוקה, שלעצם קיומו של כל אדם יש מטרה, משמע הבנת המימד הרוחני-הטרנסנדנטלי של החיים, מפרה את חייו של האדם. וזאת משום שלרוחניות אמיתית יש השפעה עצומה על יחסו של האדם לעצמו, לאחרים, לטבע, לחיים ולכל הנחשב עליון. ובסופו של דבר, היא אף משפיעה על יצירתו של עולם טוב יותר........

 

מסעות בזמן - המסע האישי שלי

בין עולמות שונים אני מהלכת, חיה בעת ובעונה אחת מספר מחזורי חיים.
וערה מאד למציאות העדינה הנוספת הנוגעת בשולי ההוויה שלנו.
זה נכון לגבי כל אדם ואדם, אלא שרוב בני האדם אינם מודעים לכך.

 

המימד שאליו אני כה מודעת הוא מימד הנשמה, המימד הטרנספרסונלי,
זה שמעל לאישיות.
הנשמה, אותו ניצוץ אלוהי שממנו קורצנו, איננה אלא
אוסף של כל הזיכרונות, החוויות וההתנסויות שצברה במהלך הגלגולים שלה.
לא ניתן להגדיר נשמה אלא כאנרגיה, וכאנרגיה היא איננה יכולה להיעלם.
ולכן הנשמה נצחית, וככזאת היא חיה במימד הנמצא מעל לזמן האשלייתי שלנו.

מכאן שכל החוויות וההתנסויות שלה כולם, חרוטים ושמורים בזיכרון
הקולקטיבי שלה,
בלוח הקשיח שבמחשב העליון שלה. ולא זו בלבד, אלא שהם
שמורים ומתקיימים סימולטנית כאן ועכשיו, בהווה ממש כמו במחשב.
על כן הם ניתנים לשליפה כלומר להיזכרות, ביד מיומנת. עובדה זאת עשויה
להסביר את מקור הנטיות שלנו, את סיבת הקסם שמהלכים עלינו בני אדם,
מקומות או נושאים מסוימים, או לחילופין את מקור הפחד, הרתיעה והסלידה הבלתי
מוסברים שבני אדם, מקומות או נושאים מסוימים מעוררים בנו.
היא יכולה אף להסביר כישרונות שעליהם לא ידענו,
הצצים להם לפתע באמצע החיים...


החלק הארי של הייעוד שקיבלתי על עצמי בגלגול הנוכחי מתבטא ביכולת לשפוך אור על משמעות

האירועים בחייהם של בני אדם, על האופן שבו הנשמה מאזנת חובות, על האופן שבו האישיות

היום שבה וחוזרת על דפוסים ישנים או בוחרת בקוטביות ההפוכה, על הסדר הפיזי והפסיכולוגי

בתוך הכאוס הפרטי שלהם. ניתנה לי ההזדמנות לסייע לאנשים להעלות את רמת מודעותם

באמצעות היזכרות בידע הנצחי הטבוע בנשמה. אותו ידע שעליו אמר הפילוסוף הגדול אריסטו

בזמנו כי הוא: "הידע מאפשר לי לרכוש הבנה... וההבנה מאפשרת לי לעשות מתוך בחירה

מה שאחרים עושים מתוך פחד הנכפה עליהם"...

 

ואולי המילים הנפלאות  המובאות  להלן מתמצתות  בכמה מילים את המסר כולו:

                  'צריך שכל איש או אישה ידע ויבין

                  שבתוך תוכו דולק נר השמחה

                  ואין נרו שלו כנר חברו וזה מאיר את אישיותו המיוחדת.

                  אין אדם שאין לו נר שיוכל להאיר לזולתו.

                  כל אדם צריך לעמול ולהשתדל להאיר את אור הנר ברבים

                 להדליקו באבוקה גדולה

                 לנסות להיות מלאך לרגע אחד בשביל אדם אחר

                 ולהאיר את העולם כולו בשמחה ואחווה.'

                                                                הרב קוק 


הספר סודות הגלגול בקבלה ובפסיכולוגיה הטרנספרסונליתהספר סודות הגלגול בקבלה ובפסיכולוגיה הטרנספרסונלית  פורש בפני הקורא את שני תחומי מחקרה ועיסוקה של ד"ר דפנא לוין: תורות הנפש, תורות הגלגול, תורות הקארמה, ותורת תיקון הנפש וריפוייה  בקבלה  ובדיסציפלינה הטרנספרסונלית העוסקת ברגרסיה התפתחותית ובחקר גלגוליו של האדם. תורות אלו נבחנו לעומק על ידי המחברת מן ההיבט הפילוסופי, התיאולוגי הדתי-יהודי, האזוטרי, המיתי וההיסטורי מן הצד האחד, ומן ההיבט התיאורטי, המדעי והתרפויטי של הדיסציפלינה הטרנספרסונלית העוסקת ברגרסיה מן הצד האחר.  

 

מחקרה של ד"ר לוין הוא מחקר מעמיק, חדשני, יצירתי ורחב אופקים מאין כמותו. מדובר במחקר בין־תחומי ראשון בסוגו המברר לעומק, בחדות מחשבה, את הקשרים שבין עולמה של הקבלה - תורת הסוד העברית, בענף העוסק במסתורין של גלגולי נשמות מזה ובין הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית, בענף המתמקד בחקר גלגוליו של האדם מזה. סבור אני כי מחקר פורץ דרך זה, הכתוב בלשון בהירה ומדויקת, מעניק תובנות חדשות להבנת המסתורין של גלגולי הנשמות בספרות הקבלה, ומיניה וביה משמש ציון דרך חשוב לחיפושו האין־סופי של האדם לדעת את עצמו, להבין את סוד נשמתו.

 

ד"ר אבי אלקיים, ראש מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה, אוניברסיטת בר־אילן

 

ד"ר דפנא לוין היא עמית מחקר בכיר במרכז מוסיוף לחקר הקבלה באוניברסיטת בר־אילן. והיא עוסקת בחקר ובפרקסיס  של הדיסציפלינה  הטרנספרסונלית המתייחדת  ברגרסיה בעיקר לעבר הרחוק.  

 

 

אדון הקארמה

 

 


קארמה וגלגול בקבלה

אנתולוגיה

 

מאת דפנה לוין

 

 

תקציר על הספר

 

"אין העולם מתקיים אל בסוד", אמא ר' אבא בזוהר. הצורך לשלוט באמצעות הידע על מנת להתמודד טוב יותר עם הלא ידוע. עם אי-הוודאות, אולי גם עם המוות, הצורך לדעת את עצמך ולהבין, הם המניעים את המסע האינסופי של האדם אל עבר פיצוחו של סוד הנהגתו של הבורא את עולמו.

רק הידע מקרב את חשיפת המסתורין ומעניק עוצמה ושחרור של ממש. זהו מסע הנוגע בשולי גלימתו של האל.עניינה של אנתולוגיה זו בשתי תפיסות השופכות אור על אותו מסתורין, שתי תפיסות אדוקות זו לזו בתורת סוד העברית: גלגול נשמות וקארמה.

חלקה האחד תאורתי ובו שלושה מבואות. הראשון בוחן את תפיסת הקארמה אצל דתות המזרח ואצל אותם זרמים ודיסציפלינות אשר החדירו את הרעיון במערב ופיתחו אותו לשיטתם, ובהם התיאוסופיה, האנתרופוסופיה והפסיכולוגיה הטרנספרסונלית.

תפיסות הגלגול והקארמה בקבלה נבחנות במבואות הבאים מן ההיבט הפילוסופי, התיאולוגי הדתי-יהודי,

האזוטרי, המיתי וההיסטורי בצד הצגת עקרונותיהן והשקפות היסוד שלהן, על הופעותיהן המגוונות של הקארמה השלילית והקארמה החיובית, על מהותו ומופעיו השונים של הגלגול.

חלקה השני של האנתולוגיה חוויתי. הוא מציג אסופה של סיפורי גלגולים המפגישים את הקורא עם חוויות הגלגול והקארמה. הסיפורים משופעים במוטיבים מרכזיים של תורת הקארמה ושל תורת הגלגול, שהם כלים חשובים מאין כמותם באודיסיאה האינסופית של האדם לדעת את עצמו ולהבין את סוד נשמתו. הטקסטים שנבחרו לוקטו מן הקורפוס הקבלי והחסידי; מן הספרות ההגיוגרפיה וממקורות שונים אחרים.

 

* * * *

 

ד"ר דפנה לוין היא עמית מחקר בכיר ממרכז מוסיוף לחקר הקבלה באוניברסיטת בר-אילן. והיא עוסקת בחקר ובפרקסיס של הדיסציפלינה הטרנספרסונלית המתייחדת ברגרסיה לעבר הרחוק.

 

 

 

ליצירת קשר עם דפנא לוין.

 
האתר של דפנא לוין - "אלכימיה של הנשמה" הוא השם הכולל שנותנת דפנא לוין לכלל עיסוקיה בתחום המטפיזיקה (כל מה שמעל לפיזי)
ובתחום הטרנספרסונלי (זה המצוי מעל לאישיות, זה של הנשמה). עוסקת בתרפיית הגלגולים- טכניקה פסיכולוגית של שחזור העבר
במטרה לזהות, לפתור ולהשלים עניינים בלתי פתורים מן העבר. עוסקת בקריאה על חושית- קריאת נשמה– תהליך תיקשורי עם תת המודע
והנשמה של האדם. פרט לייעוצים רוחניים מעבירה סדנאות והרצאות מרתקות בתחום המודעות וההעצמה האישית. בנוסף מנחה מדיטציה
קבוצתית ובמיוחד עוסקת במדיטציה היהודית, עליה אף כתבה את התיזה שלה. שוקדת עכשיו על עבודת הדוקטורט שלה. פסיכותרפיה קצרת
מועד ועוצמתית. מתמקדת בהקניית מיומנויות וכלים לפתרון קשיים ומצבי לחץ, חרדות, פוביות, עודף משקל, התמכרויות, בטחון עצמי ועוד.
פרופיל מקצועי ואישי באלטרנטיב-לי.

 אם הגעת לאתר זה אולי יעניין אותך גם: בריאות רפואה משלימה רוחניות כלים לחיים טובים מיסטיקה

שתף בפייסבוק שלח לטוויטר שלח למייספייס Digg הוסף למועדפים בחשבון הגוגל שלך